EN ISO 20471 ERITTÄIN NÄKYVÄ VAATETUS

EN ISO 20471 on kansainvälisesti tunnustettu standardi, joka korvasi aikaisemman EN 471 -standardin. Standardi määrittelee mm. mitkä värit ovat sallittuja, mihin kohtaan heijastava materiaali tulee sijoittaa ja mitä tietoja vaatteiden mukana on toimitettava. Standardiin kuuluu kolme luokkaa.

Varoitusvaatteet on tarkoitettu työhön, jossa tarvitaan työntekijän näkyvyyttä. Tämä koskee erityisesti aloja, joilla osa työstä tehdään liikenteen, nostureiden tai muiden moottoriajoneuvojen läheisyydessä tai pimeässä. Tietyössä työntekijän kannalta suurin vaaratekijä on tietyömaan ohi kovaa ajavat ajoneuvot. Rakennusalaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennustyömaalla on käytettävä varoitusvaatetusta. 

Heijastavat vaatteet ovat henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset suojavarusteet on suunniteltu ehkäisemään yksilöön kohdistuvia terveys- ja turvallisuusriskejä. Nämä vaatteet on CE-merkittävä ja hyväksyttävä normin EN ISO 20471 mukaisesti.

Se, minkä suojausluokan mukaisia asuja tarvitaan on harkittava tapauskohtaisesti työtehtävien ja ympäristön mukaan. Oikeanlaisen suojavaatetuksen käyttäminen on tärkeää ja se tulee asettaa etusijalle.

EN ISO 20471, LUOKKA 1

Nämä vaatteet tarjoavat vähäisimmän suojaustason. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,14m2 ja heijastavan alueen 0,10m2. Voidaan käyttää ainoastaan jos ajoneuvoja kohdataan työssä vain vähän ja/tai liikenne on hidasnopeuksista.

EN ISO 20471, LUOKKA 2

Tarjoaa selvästi paremman suojaustason kuin luokka 1 erityisesti päivällä, hämärässä tai sumuisella säällä. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,50m2 ja heijastavan alueen 0,13m2. Luokan 2 vaatteita käytetään satamissa, rautateillä, rakennustyömailla, parkkialueilla, maastoetsinnöissä, kuorma-ajoneuvoissa sekä muissa paikoissa, joissa luokkaa 3 ei tarvita.

EN ISO 20471, LUOKKA 3

Nämä vaatteet tarjoavat korkeimman suojaustason. Fluoresoivan pinnan kokonaisalan on oltava vähintään 0,80m2 ja heijastavan alueen 0,20m2. Tulee käyttää nopeasti liikkuvan liikenteen läheisyydessä.

TIESITKÖ ETTÄ?

- Voit myös yhdistää kaksi yksittäistä EN ISO 20471 -standardin mukaista tuotetta, ja saada asukokonaisuuden, jolla on luokan 3 sertifiointi. Tarkista yhdistelymahdollisuudet vaatteen etiketistä, pesuohjeesta tai käyttöohjeesta.

- Voit testata vaatteen toimivuuden pimeässä taskulampulla.

- Älä säilytä varoitusvaatetta suorassa auringonvalossa esimerkiksi ajoneuvon istuimella, sillä sen näkyvä fluoresoiva materiaali voi haalistua. Säilytä vaatteet kuivassa ja valottomassa tilassa.

- Jos varoitusvaatetusta käyttävän työntekijän työskentelyalueella on optisesti toimivia laitteita, varmista ettei heijastin häiritse niiden toimintaa.

- Vaatteet tulee pestä erikseen tai yhdessä EN ISO 20471 (tai EN471) hyväksyttyjen tuotteiden kanssa. Tuotteiden pesussa ja puhdistuksessa ei saa käyttää optisia valkaisuaineita, klooria, etikkahappoa eikä saippuaa. Pese vaatteet nurinpäin käännettyinä ja kaikki kiinnittimet suljettuina, näin heijastavat pinnat säilyttävät tehonsa paremmin ja pidempään. Vaatteet on hyvä pestä riittävän useasti, jotta paras suojaavuus saavutetaan. 

- Vaatteet on puettava ylle asianmukaisesti. Jos vaatteeseen kiinnitetään merkkejä tai logoja, kysy vaatteen valmistajalta tai toimittajalta niiden sallittua pinta-alaa.

- Vaihda vaate uuteen, jos materiaalin väri tai heijastin on selvästi haalistunut tai vaate ei enää puhdistu pesussa. Väriä voit verrata esimerkiksi uuden vaatteen väriin.