TIETOA MEIDÄN LUOMUTUOTTEISTA

Kestävän kehityksen turvaaminen asettaa maailmalle monia suuria taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Tänä päivänä on entistä tärkeämpää, että kaikki kantavat oman vastuunsa toimintansa globaaleista vaikutuksista. Tekemällä tietoisia ostopäätöksiä ja ostamalla meidän suosiman Cottover-luomutuotteen, olet tekemässä maailmasta parempaa paikkaa. Joka ostos on kuin ääni lompakollasi, niille tuotteille ja yrityksille joiden haluat menestyvän jatkossakin.

Cottover tuotteet valmistetaan Bangladeshissa, jossa tekstiiliteollisuus työllistää neljä miljoonaa ihmistä. Se on merkittävä toimiala muodostaen 80% koko maan vientituloista. Tuotannon kasvattaessa BKT:ta asukasta kohden, vähenee köyhyys ja elinolot kasvavat. Valittaessa toimittajat jotka investoivat kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon ja parantavat työskentelyolosuhteita, voimme kannustaa muiden toimittajien tekevän samoin. Edistät kestävää kehitystä valitsemalla korkealaatuiset sertifioidut tuotteet. Yhdessä voimme muuttaa tekstiiliteollisuuden suuntaa.

Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketun ja tuotteet sekä osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristöä ja työoloja koskevat vaatimukset. Nämä sertifikaatit tarjoavat turvallisuutta sekä asiakkaillemme että meille. Lue lisää meidän luomutuotteiden täyttämistä sertifioinneista ja sopimuksista alempaa.


FAIRTRADE

Reilu kauppa on kansainvälinen merkintä, joka taistelee köyhyyttä vastaan. Reilun kaupan tuotteet voi tunnistaa puuvillavaatteista merkinnän avulla. Puuvillan viljelijöille taataan vähimmäishinta, joka kattaa puuvillan kestävän tuotannon kulut. Puuvillan viljelijä saa myös ylimääräisen palkkion, joka voidaan investoida koko yhteisön hyväksi esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin tai kaivoihin. Reilulla kaupalla on myös kriteerit demokratiaan ja se vaatii, että työntekijöillä on oikeus järjestäytyä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus käydä koulua ja työskennellä. Kaikki luomutuotteissa käyttämämme puuvilla tulee Reilu kauppa -sertifioiduilta tuottajilta.

GOTS

GOTS on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä vastaava organisaatio. GOTS käyttää aina orgaanista puuvillaa ja polyesteri tulee olla kokonaan kierrätysmateriaaleista valmistettu. Valmistuksessa ei saa käyttää terveyteen tai ympäristöön haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja. GOTS:n avulla varmistetaan että ILO:n (International Labour Organization) perussopimuksia noudatetaan ja että jäljitettävyys koko toimitusketjussa on nähtävissä

JOUTSENMERKKI

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on tunnetuin ympäristömerkki Suomessa. Joutsenmerkittyjen vaatteiden ympäristövaikutukset ovat alhaiset kaikissa tuotantovaiheissa, raaka-aineesta aina valmiiksi tuotteeksi. Vaarallisia kemikaaleja vältetään valmistuksen aikana. Joutsenmerkki tekee vaatimuksia työ-olojen parantamiseksi ILO:n perusyleissopimusten mukaisesti ja valvoo myös tiukasti laatuvaatimuksia.

ÖKÖ-TEX

ÖKÖ-TEX on kansainvälinen tekstiilien testaus ja sertifiointi järjestelmä. Merkki takaa ettei valmis tuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai muita terveysongelmia. Saadakseen ÖKÖ-TEX-merkin tulee tuotteen läpäistä laboratoriotestit, jotka osoittavat ettei niistä löydy terveydelle haitallisia kemikaaleja. Testit tehdään riippumattomissa tutkimuslaitoksissa.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH 

Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiiliteollisuuden rakennus ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia.

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli. Sen tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työ-olojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange on ei kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta.

MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion on kestävänkehityksen mukainen tutkimusohjelma. Tutkimusohjelmalla on ainutlaatuinen näkökulma, sillä visiona ja päämääränä on valmistaa systemaattinen muutos teollisuuden muuttamiseksi kestävänkehityksen mukaiseksi. Heidän vuorovaikutteinen lähestymistapa koostuu mm. suunnitellusta toimitusketjusta, käyttäjistä, kierrätyksestä ja yhteistyöstä yli 40 tutkimusryhmän ja alan yhteistyökumppanin kanssa.

CLEAN SHIPPING INDEX

Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään puhtaampia aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimmille aluksille. Kuljetusten ostajat voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen jalanjälkensä.